Vraag: Wil je de illustraties maken voor mijn (les)boeken?
Opdrachtgever: Bij- en nascholing Gerke de Boer
Eindresultaat: Voor de boeken 'U woont nu hier', 'Zo doen we dat hier', 'Zwaargewond', 'Die past hier niet' en het boek 'Het demente brein', dat Gerke de Boer schreef met dr. Anneke van der Plaats mocht ik de illustraties maken. Bij het lezen van de zo treffende en af en toe humoristische geschreven anekdotes, verschenen de beelden en de tekeningen als vanzelf op het papier. Een pracht klus!
VERPLICHTE KOST
Back to Top