Vraag: Via Amarins De Haan, die ik al jaren ken en inmiddels werkt bij provincie Fryslân, kreeg ik de vraag of ik voor de Grondwateratlas Fryslân, de vormgeving en opmaak wilde verzorgen én daarnaast een serie illustraties kon maken.
Opdrachtgever: Provinsje Fryslân
Eindresultaat: Wat superleuk om bovenstaande vraag te krijgen en mee te mogen werken aan zo’n interessant project! De Grondwateratlas is een samenvatting van de strategische grondwaterstudie Fryslân. De atlas vertelt het verhaal over de werking van het Friese grondwatersysteem: vroeger, nu en in de toekomst. In samenwerking met drinkwaterbedrijf Vitens en Wetterskip Fryslân kwam de atlas tot stand.
Na de briefing heb ik eerst een dummy gemaakt, een miniversie van het boek waarin de look & feel zichtbaar werd. Voor mij de perfecte check of de lay-out, de verhouding tekst-beeld, het lettertype, en kleurgebruik naar wens waren. De goedgekeurde dummy diende vervolgens als handboek voor de opmaak van de gehele atlas. Boeiend om zo samen te werken met mensen met heel verschillende professies en invalshoeken. En erg leuk om het gehele traject te verzorgen: van conceptontwikkeling tot vormgeving, van formaat tot cover, van lay-out tot illustratie, van kleurgebruik tot lettertype en van papierkeuze tot inbindtechniek. 
Nieuwsgierig geworden? Via deze link is de atlas te bestellen.
I can do things, you cannot. You can do things, I cannot. Together we can do great things!
Back to Top